Innkalling til årsmøte

ÅRSMØTE FOR 2016 i BERTILIA BOLIGSAMEIE Tid: 25.10.2017 kl 18:00 Sted: Åpent Bakeri SAKSLISTE Godkjennelse av innkalling til årsmøtet Valg av referent Valg av møteleder Valg av to personer til å undertegne protokollen Styrets årsmelding 2016 Regnskap 2016/budsjett for 2018 Valg av revisor Div. informasjon For underlag til årsmøtet vises til www.bertilia.no: Resultatregnskap og balanse …

Innkalling til årsmøte Les Mer »